Organization

Khin Lay Nge
Director

Agatha Nu Nu
Program Consultance

Aye Mya Nandar Soe
Admin & Logistic Coordinator

Aung Thaw Oo
Finance Coordinator

Nandar Htut
Project Officer

War War Aung
Project Officer

Myo Khaing Htoo
Information Officer

Kay Zar Kyaw
Finance Officer

Nant I Gae
Project Assistance Officer

Tun Lin Swe
Senior Project Assistance

Thin Myat Lwin Aung
Senior A&L Officer

Phyu Win Han
Accountance

Ni Ni Win
Senior M&E Officer

Phyo Mar Lar Aung Si
Field Facilitator

Hgee Lar Moo
Field Facilitator

Tin Tin Moe
Office Staff