ကျား၊မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရေး လူထုပညာပေး အစီအစဉ် ညောင်ရွှေမြို့တွင် ပြုလုပ်

ကျား၊မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု လျော့ချရေးတွင် ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာရန်နှင့် ပြည်သူများမှ အသိပညာရရှိပြီး ပြန်လည်ဆင့်ပွားဖြန့်ဝေနိုင်ရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရပ်များကို ဖြေရှင်းသည့်အခါတွင် ရပ်ရွာလူထုမှ ဦးဆောင်ချိတ်ဆက် ဖြေရှင်းလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သည့် ယခု လူထုပညာပေး အစီအစဉ်ကို ညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းနှင့် အနီးအနီးအနားရှိကျေးရွာများမှ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ယခု လူထုပညာပေး အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးအိမ် အဖွဲ့နှင့် International Alert Myanmar တို့မှပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောက်ရွက်ကျသော ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု လျော့ချရေး စီမံကိန်းမှ စီစဉ်ဆောက်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူထုပညာပေး အစီအစဉ်တွင် ကျား၊မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုအကြောင်း ဟောပြောခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများအား သရုပ်ဖော် ဇာတ်လမ်းများဖြင့် တင်ဆက်ခြင်း၊ ဒေသခံများမှ သံချပ်ဖြင့် ပါဝင်တင်ဆက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။

အထက်ပါ အစီအစဉ်ကို (စက်တင်ဘာလ) ၂ ရက်နေ့က ညောင်ရွှေမြို့ရှိ Ever Joy ခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။