ကျား၊မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရေး လူထုပညာပေး အစီအစဉ် ညောင်ရွှေမြို့တွင် ပြုလုပ်

Date posted: Saturday, September 2nd, 2017

ယခု လူထုပညာပေး အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးအိမ် အဖွဲ့နှင့် International Alert Myanmar တို့မှပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောက်ရွက်ကျသော ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု လျော့ချရေး စီမံကိန်းမှ စီစဉ်ဆောက်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကျား/မရေးရာ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ်ပြုလုပ်။

Date posted: Tuesday, October 17th, 2017

မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကျား/မရေးရာ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများမှ သတင်းအချက်အလက်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ သက်ငယ်မှုဒိန်းမှုအတွက် ပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ Case များ အကူအညီပေးသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လှိုင်သာယာ လူငယ်ကွန်ယက်နှင့် Strategic & Operational Planning Follow-Up Workshop ပြုလုပ်။

Date posted: Saturday, November 18th, 2017

လလှိုင်သာယာ လူငယ်ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ရေးဆွဲအတည်ပြုသော ကွန်ယက်၏ ရည်ရွက်ချက်၊ ပန်းတိုင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ကွန်ယက်၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရလဒ်များပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် ယခုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဖန်တီးအိမ် ရုံးအတွင်း ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး ပျော်ရွှင်ဖွယ် အစီအစဉ်များ ကျင်းပပြုလုပ်

Date posted: Tuesday, December 12th, 2017

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး ရုံးတွင်း ပျော်ရွှင်ဖွယ် အစီအစဉ်အဖြစ် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖန်တီးအိမ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။