ဖန္တီးအိမ္၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ “သံျဖဴရတု အထိမ္းအမွတ္” အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

ဖန္တီးအိမ္၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ “သံျဖဴရတု အထိမ္းအမွတ္” အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ က ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မေနာ္ဟရီလမ္းရွိ “Burbrit Taproom” တြင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖန္တီးအိမ္ အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပီး ယခုဆိုရင္ျဖင့္ (၁၀) ႏွစ္တိုင္ေသာ ခရီးမိုင္တို္င္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ထို အခမ္းအနားကို ဖန္တီးအိမ္ ၏ အမႈေဆာင္ ဥကၠဌ ေဒၚဥမၼာေထြးမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ ၍ ထိုႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ဖန္တီးအိမ္၏ (၁၀) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ နည္းပညာအရ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႔ ေက်းဇူးတင္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကဗ်ာရြက္ဆိုျခင္း၊ အခမ္းအနားတတ္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕အစည္း အေပၚ အၾကံျပဳ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျကားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ဖန္တီးအိမ္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဖန္တီးအိမ္ သီခ်င္းကို စုေပါင္းသီဆိုျခင္း အစရွိသည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး တတ္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။